Home

Please scroll down for English version

Fries Lachrimae Consort

Begonnen als een groepje Friese gambaspelers die regelmatig bij elkaar kwamen om Engelse consortmuziek te spelen, heeft Het Fries Lachrimae Consort enkele jaren gefungeerd als een werkgroep van zo’n 10 gambisten en ruim 20 zangers die zich vooral toelegden op het uitvoeren van zgn. consort anthems. Het ging om ervaren amateurmusici die op vrijwillige basis hun medewerking aan het project verleenden.

De naam is afgeleid van een beroemde verzameling muziekstukken (dansen) van John Dowland die in 1604 werden gepubliceerd onder de titel: Lachrimae, or seaven teares, figured in seaven passionate pavans, with divers other pavans, galliards, and allemands, set forth for the lute, viols, or violons, in five parts.
Een aantal uitvoeringen van dit ensemble is opgenomen door vaste film- en geluidstechnicus Roel Noorman. Zie: youtube films.
Organisator was Jaap Noorman, oud-leraar Engels en verzamelaar van consortmuziek in het muziekprogramma Sibelius. Een deel van zijn (consort anthem)collectie wordt op deze site als pdf aangeboden en is voor belangstellenden te downloaden.
De groep beschikte over een uitgebreid instrumentarium omdat vele leden meerdere instrumenten bezitten en bespelen. In totaal ruim 20 instrumenten, van diverse bouwers, en zoveel mogelijk met darmsnaren bespannen. De meeste spelers gebruiken speciale consort strijkstokken van Gerhard Landwehr voor een doorzichtige klank


Recording Cobbold’s New Fashions, first attempt

Fries Lachrimae Consort (English)

Originally a small group of amateur consort players from Friesland (a small rural province, famous for its pedigree cattle), the Fries Lachrimae Consort for a while consisted of a ‘pool’ of ca 10 viol players and over 20 singers who aimed to regularly perform so-called consort anthems. They were experienced amateur musicians who took part on a voluntary basis.

The name is derived from a famous publication by John Dowland of 1604, entitled: Lachrimae, or seaven teares, figured in seaven passionate pavans, with divers other pavans, galliards, and allemands, set forth for the lute, viols, or violons, in five parts.

A number of performances were recorded by the group’s regular cameraman, Roel Noorman.
For examples click the menu option: youtube films
The organiser was Jaap Noorman, a retired English teacher, and collector of consort music in the musicprogramme Sibelius. Part of his (consort anthem) collection, presented in pdf-format on this site, can be freely downloaded.
The group’s instruments formed a wide array since many members own and play more than one instrument. More than 20 instruments in all, built by various makers and as far as possible gut-strung.
Most members use special consort bows made by Gerhard Landwehr for a more transparent sound.


Recording Dering’s City Cries.